2021-2022 Schedules Schedules for Easton Basketball - Girls
All Schools
All Sports
 
Basketball - Girls
12.13.2021 – Hodgdon 89, Easton 5
12.14.2021 – Wisdom 87, Easton 7
12.20.2021 – Washburn 24, Easton 16
12.21.2021 – Central Aroostook 70, Easton 4
12.28.2021 – Madawaska 39, Easton 30
12.30.2021 – Katahdin 53, Easton 11
5:30 PM
1.03.2022 – Central Aroostook at Easton
1.08.2022 – Katahdin 57, Easton 17
1.10.2022 – Ashland 27, Easton 15
1.13.2022 – Central Aroostook 61, Easton 12
7 PM
1.14.2022 – Easton at Wisdom
7 PM
1.18.2022 – Easton at Wisdom
5:30 PM
1.20.2022 – Madawaska at Easton
1 PM
1.22.2022 – Easton at Van Buren
1.24.2022 – Hodgdon 61, Easton 7
7 PM
1.28.2022 – Ashland at Easton
7 PM
1.31.2022 – Easton at Fort Fairfield
2.02.2022 – Easton 18, Van Buren 17
5:30 PM
2.04.2022 – Washburn at Easton
2.05.2022 – Madawaska 41, Easton 17
5:30 PM
2.07.2022 – Fort Fairfield at Easton
2.09.2022 – Washburn 33, Easton 17
2.10.2022 – Van Buren 39, Easton 33
2.15.2022 – Deer Isle-Stonington 80, Easton 20